הייטק, טכנולוגיה, הון סיכון ויזמות
Avi Nadler

זכויות חתימה בחברה ובשותפות

“הוא הסמנכ”ל שלי, השותף שלי והיינו חברים שנים אבל אני בחיים לא אישרתי לו את העסקאות האלו…נכון, הסכמנו שעד 10,000 ש”ח תספיק חתימה אחת אבל

Read More »
Skip to content